.zwierzęta karmowe

Aby nasi podopieczni dobrze się rozwijali, należy zapenic im urozmaicony i wysokiej jakości pokarm. W poniższym dziale postaramy sie przedstawić owady hodowane w celach karmowych.

Znajdują sie tu krótkie charakterystyki owadów karmowych, oraz opis warunków siedliskowych i żywieniowych jakie należy zapewnic, aby dochować sie własnej hodowli karmowej.

Zapraszamy do dalszej lektury.